Vastgoed ontwikkel je samen.

Vanuit die gedachte werkt Holland Huis samen met een toegewijde kern van ervaren partners.

Een belangrijke samenwerkingspartner is Niccon B.V. (www.niccon.nl).

Samen bekijken we zorgvuldig hoe we met onderscheidende ideeën een aangename  woonomgeving kunnen realiseren. Wij richten ons primair op het ontwikkelen van Florin projecten. Projecten waar het ‘goed leven’ is, in de ruimste zin des woords. Daarbij volgen wij een helder stappenplan dat doelgroepen en locaties samenbrengt.

Onze kracht is dat we vanaf het eerste idee aandacht besteden aan omwonenden, stedenbouw, architectuur, gemeentelijke doelstellingen, projectmanagement, marketing en financiering.

Bovendien proberen wij bij ieder project zoveel mogelijk plaatselijke betrokkenheid te creëren.

Een ideale combinatie die resulteert in breed gedragen, kleurrijke projecten die een waardevolle aanvulling vormen voor de omgeving waarin zij worden gebouwd.

Research

Een gefundeerde basis staat aan de wieg van een goed product. We doen grondig onderzoek om de precieze behoefte van wonen helder te krijgen. De basis hiervoor is gelegd binnen ons Platform Duurzame Huisvesting met Diensten. Daarnaast blijven we de markt en onze eigen projecten analyseren en gebruiken deze input om Florin te blijven verbeteren.

Strategie en ontwerp

Gebaseerd op deze sterke basis selecteren wij een locatie. Wij betrekken de gemeente, omwonenden, stedenbouw, architectuur en andere belanghebbenden bij het uitwerken van visie en vorm en ontwikkelen integraal een project. Met blijvende aandacht voor mens en omgeving.

Lanceren en realisatie

Met overtuigingskracht en betrokkenheid zetten we het project in de markt. Daar waar mogelijk betrekken wij lokale partijen bij de ontwikkeling. Zo activeren en verbinden we de doelgroep met de juiste impact. Tijdens het project begeleiden wij onze kopers en ook na afloop blijven wij betrokken bij de Vereniging van Eigenaars.

Nazorg

Samen analyseren we het project en sturen waar nodig bij. De analyse wordt ook gebruikt om Florin te blijven verbeteren.